• Saturday, September 16, 2017

  Бизнесмен пристигнал в хотел

  Бизнесмен пристигнал в хотел, но било късно и имало само едно свободно легло в стая с непознат. Бизнесменът бил готов на всичко, но управителят го предупредил, че непознатият хърка много силно и хората в съседните стаи се били оплаквали.
  На другата сутрин бизнесменът слязъл долу на закуска и управителят го попитал как е спал.
  – Чудесно – отвърнал той.
  – Ами хъркането?
  – Нямаше проблеми. Когато влязох в стаята, той вече хъркаше, но аз просто се приближих, целунах го по бузата и казах „Лека нощ, скъпи“. Той се събуди и цяла нощ седя ококорен като бухал