• Thursday, September 21, 2017

    #ВИЦОВЕ | Нещо си бях навехнал ръката

    Нещо си бях навехнал ръката. Седя в травматологията. Возят по спешност някакъв психар с прерязяни вени.
    Сестрата го гледа, гледа и му говори:
    - Сега, като си тръгне момчето и ще ти покажа, как да си ги прережеш, че повече да не идваш при нас.
    #ВИЦОВЕ | Нещо си бях навехнал ръката