• Thursday, September 14, 2017

  Двама съкилийници седят на леглата и се изучават

  Първи ден в затвора, двама съкилийници седят на леглата и се изучават, по едно време единия казва на другия:
  – Значи, само да се приближиш до мен, ще те одера жив! Да не си помислил да ме пипнеш, докато спя! Не желая да говориш с мен! Чу ли ме?!
  А вторият си мисли:
  – Просто жестоко! Току що дойдох, а вече съм женен!
  Двама съкилийници седят на леглата и се изучават