• Wednesday, September 06, 2017

  Заека и вълка влезли в един бар и заека поръчал

  Заека и вълка влезли в един бар и заека поръчал:
  – Една водка за мен и една боза за вълка.
  – Добре! – отговорил бармана и им ги сервирал.
  На другия ден, заека поръчал отново:
  – Две водки за мен и две бози за вълка.
  Този път вълкът се обидил, изкарал заека извън бара и му хвърлил един здрав пердах. На по-следващия ден, заека отново поръчал:
  – Три водки за мен и една боза за вълка.
  Барманът попитал учуден:
  – Ама защо така бе зайо? Защо само една боза за вълка?
  – Защото като изпие повече от една и не знае какво прави…
  Заека и вълка влезли в един бар и заека поръчал