• Tuesday, September 05, 2017

  Един човек се приближил до красиво момиче и го попитал

  Един човек се приближил до красиво момиче и го попитал:
  -Г-це,може ли да ви ощипя по гърдата?
  -Махай се,простак!
  -Ще ви дам 1лев.
  -Махай се,простак!
  -5 лв.
  -Махнете се!
  -10 лв.
  -Добре.
  Отишли в един вход момичето си свалило сутиена и мъжът започнал да гали лявата и гърда.Момичето попитало нервно:
  -Хайде де кога ще щипете?
  -Аз съм честен човек.Нямам пари,няма да щипя!
  Един човек се приближил до красиво момиче и го попитал