Чапаев командирова Петка да се учи в Художествената академия за художник

Чапаев командирова Петка да се учи в Художествената академия за художник.
След една година Петка се връща във ваканция.
– Е, какво, научи ли се да рисуваш?
– Ами горе-долу.
– А носиш ли някоя картина да покажеш?
– Ами да, нося.
Петка вади черен лист хартия и го показва.
– И какво е това?
– Негри крадат въглища през нощта.
Чапаев командирова Петка да се учи в Художествената академия за художник

Previous Post
Next Post