• Sunday, September 10, 2017

  Чапаев командирова Петка да се учи в Художествената академия за художник

  Чапаев командирова Петка да се учи в Художествената академия за художник.
  След една година Петка се връща във ваканция.
  – Е, какво, научи ли се да рисуваш?
  – Ами горе-долу.
  – А носиш ли някоя картина да покажеш?
  – Ами да, нося.
  Петка вади черен лист хартия и го показва.
  – И какво е това?
  – Негри крадат въглища през нощта.
  Чапаев командирова Петка да се учи в Художествената академия за художник