• Monday, September 11, 2017

  Кире и Пенчето са младо семейство, живеят в панелен блок

  Кире и Пенчето са младо семейство, живеят в панелен блок и вечер се отдават на бурен секс, макар че Пенчето е доста шумна.
  На заранта съседа им бай Иван от втория етаж, прави забележка на Кире:
  - Виж какво, не знам какви ги вършите, но жена ти много вика, бре!
  - Амчи хубаво й е, какво да прави?
  - Ами сложи й тиксо на устата, па тя нека си вика!
  На следващата вечер, Кире слага внимателно тиксо на устата на Пенчето и почват. След минута Кире се провиква:
  - Бай Иванеее…! Сега добре ли ти е?
  - Да, да! - отговаря бай Иван.
  След десетина минути пак:
  -Така доволен ли си, бай Иванеее…?
  - Да бе, да.
  И така този диалог се води до среднощ, когато бай Иван се провиква:
  - Кирчооо… махни веднага тиксото !
  - Защо бе, бай Иване, нали сега жена ми не вика?!
  - А бе, тя не вика, ама целият блок си мисли, че мене чукаш…
  Кире и Пенчето са младо семейство, живеят в панелен блок