• Thursday, September 07, 2017

  Мъж на средна възраст си седял в крайпътен ресторант

  Мъж на средна възраст си седял в крайпътен ресторант,когато влезли трима рокери. Първият отишъл при мъжа семизплюл в млякото му и угасил фаса си в чинията му. Вторият се изплюл в млякото му. Накрая третият съборил обяда му на пода. Без дакаже нито дума, мъжът станал и си излязал.
  – Тоя не беше никакъв мъж,а? – Презрително казал единия рокер на серветъорката.
  – И за шофъор не го бива – отвърнала тя.
  – Току що прегази три мотора.
  Мъж на средна възраст си седял в крайпътен ресторант