• Tuesday, September 12, 2017

  Отива девойка да се изповядва

  Отива девойка да се изповядва:
  – Отче, извърших грях – правих фр*нска люб*в.
  – Колко време греши, чадо?
  – 10 минути.
  – Иди и се моли един ден.
  След време девойката пак идва, този път грехът е продължил 30 минути.
  – Отивай си и се моли 3 дни – отсича отчето.
  На другия ден пак идва:
  – Ох, колко тоя път – пита отчето.
  – Ами 49 минути и 38 секунди.
  Попът изпъшква и тръгва за калкулатор. След 10 минути се връща, разкопчава панталона и казва:
  -Хайде, закръгляй до час, че се получават едни сложни дроби…
  Отива девойка да се изповядва