• Monday, September 25, 2017

  ВИЦОВЕ | Международен ден на доброто обслужване...

  Международен ден на доброто обслужване.
  Мъж влиза в аптека:
  - Един презерватив, моля.
  Аптекарката се разтичва, вади един презерватив, загъва го в луксозна хартия, завръзва я с красива панделка, подава му пакетчето и казва:
  - Заповядайте, господине. Използвайте го със здраве.
  - Благодаря ви, много сте любезни.
  На следващият ден, същият клиент, в същата аптека:
  - Един презерватив моля.
  Аптекарката става бавно от стола, взима един презерватив и му го подхвърля през стъклото…
  Клиентът:
  - Ама, няма ли да ми го опаковате?
  Аптекарката:
  - А, що не поискаш и да ти го нахлузя…