• Friday, September 01, 2017

  Срещат се двама съученици вече студенти

  Срещат се двама съученици вече студенти. Единият пита другия какво учи и той му отговаря:
  – Логика, психология и философия.
  – Че то каква е разликата?!
  – Ей сега ще ти обясня. Значи .. срещаш двама човека – един чист и един мръсен. Кой ще се изкъпе?
  – Мръсният.
  – Не е вярно! Ще се изкъпе чистият, защото така е свикнал! Това е психология. Значи, пак срещаш двама души – чист и мръсен. Кой ще се изкъпе?
  – Чистият!
  – Не е вярно! Ще се изкъпе мръсният, защото е мръсен! Това е логика. Значи, пак срещаш двама – чист и мръсен. Кой ще се изкъпе?
  – Че еб@ ли му майката!!!
  – А! Ето това е вече философия…
  Срещат се двама съученици вече студенти