• Saturday, September 02, 2017

  В едно село, старият поп се пенсионирал и на негово място пратили нов

  В едно село, старият поп се пенсионирал и на негово място пратили нов, млад, току-що завършил семинарията. Първата му литургия ще му е и държавен изпит. Притеснил се младока, че ще го изпитва лично владиката. Отишъл за съвет при стария поп: 
  - Не се притеснявай синко. За да се отпуснеш мини сутринта през кръчмата и удари три коняка на крак! Аз и владиката се познаваме от деца. Ще ти уредя изпита! Ден след литургията, отива отново младия при стария поп и пита: 
  - Дядо попе, как мина литургията? 
  - Виж сега синко, по мои сметки коняците са били не три, а около 30, защото: 
  1. В църквата не се влиза по долни гащи и потник. 
  2. Не се пълзи на 4 крака. 
  3. Не се пикае в легена за кръстене на бебета. 
  4. На бабичките се подава да целунат кръста, не х*я ти. Виждаш с практиката си зле, но и теорията ти малко куца, защото: 
  1. Адам не е пръснал сливата на Ева, а откъснал плода на познанието.
  2. Евреите са дошли от изток, а не от п*тка си майна. 
  3. Христос е распнат, а не опънат на кръста. 
  4. Мойсей е превел евреите през пустинята, а не ги е прееб*л! 
  5. В края на литургията се казва "Амин", а не "Айде е*ете си майката!"
  До тук, както можеш да де сетиш беше скъсан, но се обърка и вместо ръката целуна х*я на владиката, че той ти писа 3 от умиление.
  виц