• Wednesday, September 13, 2017

  На който му е най-голямо мъжкото му достойнство, той ще бъде кмет

  В едно малко село имало избори за кмет. Поради огромния наплив на кандидати за поста, селяните решили: На който му е най-голямо мъжкото му достойнство, той ще бъде кмет! Стоян Даскала тръгнал и той да се кандидатира. Преди да излезе от тях, Стоян казал на жена си:
  – Пенке, отивам на избори. Като се върна, първо ще те пребия, а пък после ще вечерям…
  Късно вечерта, Стоян се прибрал и Пенка започнала да го разпитва още от вратата:
  – Хайде, бе! Къде ходиш толкова време? Кого избраха за кмет?
  Стоян изръмжал сърдито и изсъскал през зъби:
  – Митко овчарчето избраха.
  Тогава Пенка попитала учудено:
  – Ама как Митко бе, ами Прокопи?
  – Аз не ти ли казах, че първо ще те пребия…
  На който му е най-голямо мъжкото му достойнство, той ще бъде кмет