Вечер в спалнята

Вечер в спалнята мъжът съвестно изпълнява съпружеските си задълженията и аха да свърши, когато жена му го пита: 
- Мъжо, защо не вземем да сменим пердетата? - и ентусиазма му секва. 
След два-три дена ситуацията е почти аналогична само, че жената е на крачка от оргазма, когато мъжа я пита: 
- А какъв цвят искаш да са пердетата…?
Вечер в спалнята

Previous Post
Next Post