• Tuesday, September 12, 2017

  Вечер в спалнята

  Вечер в спалнята мъжът съвестно изпълнява съпружеските си задълженията и аха да свърши, когато жена му го пита: 
  - Мъжо, защо не вземем да сменим пердетата? - и ентусиазма му секва. 
  След два-три дена ситуацията е почти аналогична само, че жената е на крачка от оргазма, когато мъжа я пита: 
  - А какъв цвят искаш да са пердетата…?
  Вечер в спалнята