• Sunday, September 10, 2017

  Запъхтян американски войник дотичва при една монахиня

  Запъхтян американски войник дотичва при една монахиня:
  – Моля, моля, може ли да се скрия под расото ви?! Ще ви обясня после.
  Монахинята се съгласила:
  След малко пристигат двама военни полицаи:
  – Сестра, извинете, да сте видели случайно един войник?
  Монахинята отговорила, че е отишъл нататък.
  След като отминали, войникът излиза изпод расото:
  – Не зная как да ви благодаря…Разберете, аз просто не искам да ходя в Ирак…
  Монахинята отговорила, че напълно го разбира.
  Войника:
  – Знам, че е неприлично, но ще кажа, че имате много хубави крака..!
  Монахинята:
  – Ако беше погледнал още по-нагоре щеше да видиш и какви готини…топки имам. И аз не искам да ходя Ирак...
  Запъхтян американски войник дотичва при една монахиня