• Tuesday, August 29, 2017

    Крадец на сина си

    Крадец на сина си: - Бия те не за това, че си откраднал сладките от кухнята! Бия те, защото си оставил навсякъде отпечатъци!