• Friday, August 04, 2017

  Срещат се двама приятели. Единия е с посинено око

  Срещат се двама приятели. Единия е с посинено око.
  - Здравей, какво е станало?
  - Не ми се разправя.
  - Кажи, де! Кой те нареди тъй?
  - Жената.
  - Как така пък жената?
  - Ами, ей тъй на!
  - Разкажи!
  - Вчера вечерта, тя се навежда да извади едно пиле от фризера. И така сладко се беше надупила към мен, че не се сдържах, хванах я така както е, вдигнах й само малко полата и...
  - Какво? Не обича ли така да правиш?
  - Обича, но не в магазина!
  Срещат се двама приятели. Единия е с посинено око