• Monday, August 21, 2017

  Някога задавали ли сте си въпроса, защо при означението на размерите на сутиените

  Някога задавали ли сте си въпроса, защо при означението на размерите на сутиените се ползват буквите A, B, C, D, DD, E, F, G и H?
  Време е да разкрием тайната:
  А Аlmost boobs (почти цици);
  B Barely there (почти ги няма);
  С Can"t complain (не можеш да се оплачеш);
  D Damn! (ох, на батя!);
  DD Double Damn! (два пъти ох, на батя!);
  Е Enormous (огромни);
  F Fake (фалшиви);
  G Get reduction (намалявай веднага);
  …и накрая:
  Н Help me! I"ve fallen and can"t get up (Помощ! Паднах и не мога да се изправя!)
  Някога задавали ли сте си въпроса, защо при означението на размерите на сутиените