• Tuesday, August 29, 2017

    Кажи ми, Томас, как се нарича

    - Кажи ми, Томас, как се нарича човекът, който продължава да говори, дори когато никой не го слуша? - Учител, господин учителю!