• Monday, August 21, 2017

  Пътува в трамвая красиво момиче и срещу него сяда един старец

  Пътува в трамвая красиво момиче и срещу него сяда един старец.
  Гледал, гледал към момичето, което било с къса поличка, не се стърпял и й казал:
  - Момиче, ще ти изхвръкне пиленцето!
  - Бъдете спокоен, няма да кацне на вашия изсъхнал клон!
  Пътува в трамвая красиво момиче и срещу него сяда един старец