• Monday, August 21, 2017

  Мъж и жена имали за домашен любимец катерица

  Мъж и жена имали за домашен любимец катерица. Веднъж решили да отидат на екскурзия в друга държава. Но тъй като на границата не било позволено да се пренасят животни, жената казала на мъжа да си сложи катерицата в гащите… 
  Сложил я той, минали границата успешно и тъкмо вече всичко било наред, мъжът извадил катерицата и я убил. Жената изпищяла и казала:
  - Как можа, бе нещастник, какво ти е сторило горкото животно, та го уби така грозно?!?
  А мъжът отвърнал:
  - Мамицата й перверзна аз… Първо ми помисли пишката за клон - качва се, слиза, качва се, слиза… е това го изтърпях! После ми помисли гъза за хралупа - влиза, излиза, влиза, излиза… Айде и това го изтърпях! Остави това, ами ми помисли топките за орехи… гриза ги, дърпа ги, гриза ги, дърпа ги… ех и това го изтърпях! 
  Ама като вкара орехите в хралупата - е това не можах да й го простя…
  Мъж и жена имали за домашен любимец катерица