• Thursday, August 31, 2017

  Млада жена се мотаела из мебелен магазин

  Млада жена се мотаела из мебелен магазин. Приближил се един стажант и учтиво попитал:
  – Добър ден! Мога ли да Ви помогна с нещо?
  – Добър ден! – разбира се. Бих искала да купя съпружеска спалня, но всичките тук са много ниски.
  – Но това са последните модни тенденции в спалното обзавеждане! – ето тази, например, е писък и крясък…
  – Да!? – но е ниска…! – след което мадамата си съблякла дрехите, излегнала се лъстиво и поканила младежа да направи същото. Той, с изпотени стъкла на очилата, не чакал втора покана. Хвърлил си дрехите и се метнал надървен отгоре и. Тъкмо се канел да проникне, когато момата викнала:
  – Мъжът ми се връща! Скрий се!
  Момчето се хвърлило на пода и се опитало да се мушне под леглото, но не успяло, поради малката височина.
  – Ето! Видяхте, нали? Трябва ми по-висока спалня…!
  Млада жена се мотаела из мебелен магазин