• Friday, August 18, 2017

  Един си хапвал нещо на площада в едно село и минава една мома

  Един си хапвал нещо на площада в едно село и минава една мома, па го задява!
  - К'во ядеш, бре?
  - Е па орей си апвам! Т искаш ли?
  - Е па дай! - вика момето…
  - Бръкни ми у джеба и си земи!
  Бръкнала момата и се чул писък:
  - У-й-й-й-й!
  А пустиняка й вика:
  - Уй, я! Орейте са у другия джеб!
  Един си хапвал нещо на площада в едно село и минава една мома