• Tuesday, August 08, 2017

  Тръгнали семейство катерички да събират зимнина

  Тръгнали семейство катерички да събират зимнина. По едно време женската изчезнала. 
  Търсил я мъжкият тук, там, няма я. Прибрал се натъжен в къщи. Помислил, че може да
  се е прибрала преди него, oбаче и в къщи я нямало. На третия ден пристига женската 
  опърпана, раздърпана, рошава, изпусталяла. 
  -Какво става, бе жено, къде беше?! 
  -Остави се, като ме грабнаха едни хулигани, бой, секс и разврат пет дни. 
  -Как пет дни бе, днес е третият ден откакто те няма. 
  -Да бе, дойдох да се обадя и пак се връщам.
  Тръгнали семейство катерички да събират зимнина