• Wednesday, August 30, 2017

    В сауната срещу мъж с огромен корем стоят две деца

    В сауната срещу мъж с огромен корем стоят две деца. Едното пита: - Чичо, какво имаш в корема? - Бомба! - весело отвърнал дебелият. - Каква голяма бомба, пък какъв малък фитил! - възкликнало другото.
    В сауната срещу мъж с огромен корем стоят две деца