• Thursday, August 31, 2017

    Един тинейджър решил да подразни нервен продавач в магазин за електроуреди

    Един тинейджър решил да подразни нервен продавач в магазин за електроуреди. Влязъл вътре и казал: - Електрически крушки имате ли? - Не. Излязъл навън и поседял 2-3 минути. После пак влязъл и попитал: - Електрически крушки имате ли? - Не. И ако още един път ме попиташ ще ти забия езика с два пирона на стената. След още пет минути: - Пирони имате ли? - Не! - А, електрически крушки имате ли?