• Monday, August 21, 2017

  Млад фермер търси специалисти за фермата си

  Млад фермер търси специалисти за фермата си. Явява се един и се представя за зоо инженер, като между другото подхвърлил, че разбира и от езика на животните. Фермерът се усмихнал, хванал го под ръка и тръгнали из фермата. Като минали покрай майка свиня с малки прасенца, той казал:
  - Като грухти, казва, че се е опрасила с девет, а тук са осем. Едното сте заклали.
  - Вярно е - казал фермерът, - дойдоха гости и трябваше да ги посрещнем.
  По-нататък минали покрай блееща овца, която казала, че и е заклано агнето. В дъното на фермата врещяла коза, но фермерът казал:
  - Не й обръщай внимание, нека си врещи. Жената беше командировка, а аз бях малко пийнал…
  Млад фермер търси специалисти за фермата си