• Tuesday, August 01, 2017

  Един казва на едно момиче

  Един казва на едно момиче: 
  - Искаш ли да дойдеш у нас? 
  - Какво ще правим? 
  - Ами може да погледаме телевизия, да послушаме музика... 
  - Защо? Няма ли да ти стане?
  Един казва на едно момиче