• Thursday, August 17, 2017

  Мамоо, татее, трябва да ви призная нещо

  - Мамоо, татее, трябва да ви призная нещо…
  вече не съм девствена.
  - Божее, дъщеря ни е блудница, пропаднала!
  - Ама, аз съм на 40 вече бе, мамка му!
  - Виж я ти тая… и псува?!
  Мамоо, татее, трябва да ви призная нещо