• Saturday, August 19, 2017

  По случай 50 - годишнината от бракосъчетанието си, дядо Петко и баба Цвета

  По случай 50 - годишнината от бракосъчетанието си, дядо Петко и баба Цвета се опитват да правят с*кс! Дядо Петко пита:
  - Цвето, вътре ли е ма?
  - Няма го, пущината!
  - Баф мама му, и вънка го няма ма!
  По случай 50 - годишнината от бракосъчетанието си, дядо Петко и баба Цвета