• Saturday, July 22, 2017

  Една жена минава през парка

  Една жена минава през парка. Изведнъж иззад храста:
  – Стой!
  Тя спира.
  – Лягай!
  Легнала.
  – Пълзи!
  Запълзяла.
  И изведнъж чува до ухото си съчувствен глас:
  – Госпожо, да не ви е лошо? Аз тука обучавам куче и ви гледам пълзите…
  Една жена минава през парка