• Tuesday, July 18, 2017

  [Убийствен ВИЦ] Чапаев и Петка хванали един

  Чапаев и Петка хванали един от белите.

  Мислили си как да го накажат.

  – Ще го разстреляме! – предложил Петка.

  – Малко му е, Петка, малко му е. – отвърнал Чапаев.

  – Ще го обесим! – рекъл Петка.

  – Малко му е, Петка, малко му е.

  – Ще го завържем и ще си пием водката пред него и няма да му дадем!

  – Ех, Петка, какъв садист си само… – въздъхнал Чапаев.

  Споделете, ако ви е било забавно!
  [Убийствен ВИЦ] Чапаев и Петка хванали един