• Saturday, July 01, 2017

  [Готин ВИЦ] Блондинка, на лекции по руска литература

  Блондинка, на лекции по руска литература. Професорът държи дълга лекция на тема "Творчеството на Н.Гогол". Блондинката се върти в стола през цялото време и не може да си намери място. Професорът я пита, след два часа лекция:
  - Какво, госпожице? Нещо неясно?
  - Ами, такова...професоре, аз, да не Ви изложа...
  - С кое?
  - Ами, казва се "Гугъл", не "Гогол"...
  [Готин ВИЦ] Блондинка, на лекции по руска литература