• Monday, July 31, 2017

  Пенсионер влиза в приемната на доктора

  Пенсионер влиза в приемната на доктора. 
  - Какво ви безпокои?- интересува се доктора. 
  - Ами тука, нещо, сърцето не ми е наред. 
  - В какво се изразява проблема? 
  - Задъхвам се, губя сили. На първата още съм без проблеми, на втората с усилие, а на третата никак не мога да се кача! 
  - Е-е-е-е, че на вашите 70 години! Грях е да се жалвате, уважаеми. Аз съм само на 30, а едва за една ми стига. Завиждам ви. 
  - Докторе, за какво говориш?- мрънка стареца. 
  - За жени, естествено. 
  - А-а-а-а, аз за стълбището бе!
  Пенсионер влиза в приемната на доктора