• Tuesday, July 25, 2017

  Маце, хайде да те черпя едно мартини

  – Маце, хайде да те черпя едно мартини.
  – Имам си приятел, зарежи!
  – Имаш си приятел? А пък аз имам апартамент, вила, кола и куп пари!..Ама защо плачеш?
  – Точно се разделих с приятеля си.
  Маце, хайде да те черпя едно мартини