• Monday, July 24, 2017

  В социологическо проучване питат жените

  В социологическо проучване питат жените каква професия предпочитат да работят мъжете им. Една от тях отговаря:
  – Космонавт.
  – Защо?
  – Защото по половин година са в командировка, а когато се връщат, цялата страна знае една седмица предварително…
  В социологическо проучване питат жените