• Monday, July 17, 2017

    Семейство гледа новините

    Семейство гледа новините, по които съобщават, че България е на второ място в света по количество употребяван алкохол. Жената поглежда критично съпруга си, който тъкмо си налива поредната чашка с ракия. Той я поглежда навъсено и казва:
    – К’во ме гледаш, ма, правя к’вот мога.
    Семейство гледа новините