• Wednesday, July 26, 2017

  В телефонната слушалка се чува развълнуван

  В телефонната слушалка се чува развълнуван и припрян женски глас:
  – Господине, трима младежи се опитват да се промъкнат при мен през терасата!
  – Имате грешка, госпожо, тук не е полицията, а пожарната.
  – Нямам грешка, защото младежите се нуждаят от стълба!…
  В телефонната слушалка се чува развълнуван