• Sunday, July 16, 2017

  Прибира се мъж от командировка в чужбина

  Прибира се мъж от командировка в чужбина и жена му още от вратата започва да разпитва:
  – Е как беше, разкажи нещо забележително от чужбината?
  – Най-интересното беше стрийптизът. Даваш 50 марки и една мацка се съблича пред теб гола на една маса и при това в такт с музика.
  – И ти за това даде 50 марки?
  – Дадох.
  – Дай ми на мен 5 лева и аз ще ти се съблека тук на масата.
  Мъжът дал петарката, седнал близо до масата и зачакал. Жена му пуснала радиото качила се на масата и лека-полека се съблякла.
  – Е скъпи, как беше?
  – Абе, жена кво да ти кажа евтиното си е евтино.
  Прибира се мъж от командировка в чужбина