• Friday, July 14, 2017

    Човек отишъл при любовницата си

    Човек отишъл при любовницата си. Като си тръгвал, тя го напръскала с нейния парфюм "Нина Ричи", за да си спомня за нея. Мъжът се притеснил да не го усети жена му. Мислил, мислил и накрая купил едно шише мастика от магазина, и се полял.
    Прибрал се доволен вкъщи. Жена му го подушила, направила отвратена физиономия и казала:
    – Кво си мислиш бе, кретен. Ако ще цело шише "Нина Ричи", да си излееш на главата, пак ще те усетя, че си пил мастика!

    Човек отишъл при любовницата си