• Thursday, June 15, 2017

  [Страхотен ВИЦ] Млада монахиня

  Млада монахиня се прибирала по пътя към манастира. Настигнала я лека кола шофирана от свещеник.
  – Сестро, качвай се, аз отивам в манастира, ще те закарам.
  – Благодаря, отче.
  Като се качвала се открил част от крака и. Отчето посегнал и я пипнал за крака.
  – Извинете, сестро, моето прегрешение.
  – Няма нищо, отче. Спомнете си псалм 105…
  Продължили пътуването. Отчето все я пипал от време навреме и и се извинявал, а тя повтаряла:
  – Спомнете си псалм 105…
  Така стигнали в манастира и отчето се втурнал да чете псалма.
  А той гласел:
  – Продължавай все по-нагоре и ще получиш блаженство!
  [Страхотен ВИЦ] Млада монахиня