• Thursday, June 08, 2017

  [Забавен ВИЦ] Ало, радиото ли е

  - Ало, радиото ли е?
  - Да, кажете.
  - Намерих един портфейл с 3000 евро, 1200 долара и 500 лв. Вътре има и шофорска книжка на името на Йордан Петров.
  - И?! ...
  - Сега искам да го поздравите с една хубава песен.
  [Забавен ВИЦ] Ало, радиото ли е