• Monday, June 12, 2017

    [Брутален Виц] Семейство канибали

    Семейство канибали били много гладни и бащата и сина отишли да намерят някой човек за ядене. Отишли те в близката гора и зад едни храсти видели младо и красиво девойче, което се къпело голо в реката. Синът извадил лъка, сложил една стрела и се прицелил в момата. Тогава, баща му се развикал:
    – Какво правиш, бе? Да не си луд? Няма да я убиваш! Ще я закараме вкъщи и ще изядем майка ти…
    [Брутален Виц] Семейство канибали