• Tuesday, June 20, 2017

    [Главозамайващ ВИЦ] Крал Артур тръгва на кръстоносен поход

    Крал Артур тръгва на кръстоносен поход. Обаче част от рицарите остават в замъка за да го пазят. Мисли си: 
    - Ще отсъствам дълги години, а тия като ги зная какви са коцкари, ще има да клецат лейди Гуинивер, жена ми... я по-добре да и сложа един девствен пояс. Сложил пояса, заключил го и решил да даде ключа на най-верния си човек, лорд Галахър... След това пришпорил коня и повел войските на поход. Не преминали и три баира и гледат в далечината някой препуска след тях... Лорд Галахър в бясно темпо ги настига и вика:
    - Господаааарю, господааааарю, сбъркали сте ключа.
    [Главозамайващ ВИЦ] Крал Артур тръгва на кръстоносен поход