• Friday, June 02, 2017

  [ГОТИН ВИЦ] Пътен полицай в малък град спрял шофьор

  Пътен полицай в малък град спрял шофьор за превишена скорост.
  – Но, господин полицай, мога да ви обясня… – започнал шофьорът.
  – Спестете си оправданията – прекъснало го ченгето.
  – Ще почакате в затвора, докато се върне началникът.
  – Но, господин полицай…
  – Млъквайте – озъбило се ченгето.
  – Отивате в затвора.
  Началникът ще се заеме с вас, когато се върне.
  След няколко часа полицаят отишъл при арестанта.
  – Имате късмет, че днес се жени дъщерята на началника.
  Когато се върне, той ще е в добро настроение.
  – Не разчитайте на това – отвърнал арестантът.
  – Аз съм младоженецът.
  Споделете, ако ви е било забавно!
  [ГОТИН ВИЦ] Пътен полицай в малък град спрял шофьор