• Sunday, June 11, 2017

  [Готин ВИЦ] мъж с два куфара

  На митницата на летището пристигнал мъж с два куфара. Митничарят посочил първият куфар и попитал:
  – Какво има вътре?
  – 100 000 лева.
  – От къде толкова пари?
  – Това са дарения! – скромно казал мъжът.
  – Вие сигурно работите за много голяма организация? – попитал митничарят.
  – А, не! Сам си работя!
  – Значи, сигурно сте събирали тези пари много време?
  – Ами! Има-няма три месеца.
  Митничарят недоумявал, а мъжът започнал да му разяснява:
  – Значи, отивам в тоалетната. Когато някой влезе вътре, аз го хващам за оная работа, вадя един нож и го моля за дарение.
  – И дават ли?
  – Ооо, много са щедри…
  – Добре де, а какво носите в другия куфар?
  – Ами вижте сега, някой не искат да дават…
  [Готин ВИЦ] мъж с два куфара