• Monday, June 12, 2017

    Комшията [Уникален ВИЦ]

    Комшията ме покани на гости в тях. Три дни ядохме и пихме и се веселихме. Много хубаво си изкарахме. Преди да си тръгна, той ме попита, дали мога да му дам 10000 лева назаем. Тогава аз му казах, да вземе първо да ме целуне по рамото. На въпросът му „Защо?“, аз му отговорих:
    – Ами, ти също започна отдалеч, отдалеч?
    Комшията [Уникален ВИЦ]