• Friday, June 30, 2017

  [Убийствен ВИЦ] Влиза един в бара

  Влиза един в бара и пита бармана:
  - Каква ракия имаш?
  - Имам обикновена и мускатова.
  - Дай една мускатова.
  Така изпил 4-5, а на бармана му свършила мускатовата. Рекъл си, я вече да му сипя обикновена, тоя няма да усети…
  Клиента отпил и се обърнал към бармана.
  - Момче тая е друга.
  - А от едно лозе са, една бразда ги дели …същата е.
  - Момче като те гледам сигурно си женен?!
  - Да.
  - Като се прибереш у вас вкарай двата си пръста в двете дупки на жена си и после ги оближи. Една бразда ги дели ама имат различен вкус…
  [Убийствен ВИЦ] Влиза един в бара