• Monday, June 05, 2017

  [Брутален ВИЦ] Среднощна разходка

  Бойко Борисов прави традиционната си нощна обиколка из едноименна градина. Изведнъж, от един храст се чуват звуците на любовта. Бойко Борисов спира до храста и пита:
  – По любов или насила?
  – По любов – отговаря мъжки глас.
  – Не питам теб! – казва строго Бойко Борисов.
  – По любов – бързо потвърждава и женски глас.
  Бойко Борисов продължава спокойно обиколката си. Гледа – от едно дърво хвърчат листа, падат клончета. Той отново пита:
  – По любов или насила?
  – По любов – отговаря и тук мъжки глас.
  – Не питам теб! – пак казва строго Бойко Борисов.
  Същият мъжки глас:
  – Ама то друг няма…
  [Брутален ВИЦ] Среднощна разходка