• Saturday, June 10, 2017

  [Уникален ВИЦ] Руски кораб

  Руски кораб претърпял корабокрушение. Екипажът се спасил с плуване на близък остров. На острова диви туземци обкръжават моряците и се опитват да ги хванат.
  Капитанът започва преговори:
  - У вас, другари, имаше ли революция или не?
  - Не!
  - А колективизация?
  - Не!
  - А култ към личноста?
  - Не!
  - А перестройка, също ли нямаше?
  - Не!
  - Сигурно и ленински съботници не сте правили?
  - Не!
  - Е, от какво, по дяволите сте толкова озверели...
  [Уникален ВИЦ] Руски кораб